Regulamin wypożyczalni obrazów. 

WSTĘP

1.Regulamin przedstawia zasady korzystania z usług wypożyczalni M-art. znajdującej się w Warszawie przy ul. Kopernika 28/84 oraz związane z tym prawa i obowiązki klientów.
2.Przedmiotem działalności wypożyczalni m-art. jest wypożyczanie obrazów .
3. Wypożyczalnia m-art. czynna jest od poniedziałku do piątku w godz od 10:00 do 17:00
4. Cennik wypożyczalni dostępny jest na terenie firmy M-art. oraz na stronie internetowej www.wypozyczalniaobrazow.pl/cenny.php 

ZASADY WYPOŻYCZANIA OBRAZÓW 

1 Wypożyczać można :
a. osobiście
b. zamawiając przez telefon lub Internet - z dowozem do firmy 

2.Przy wypożyczeniu należy okazać pracownikowi wypis z rejestru firmy oraz dokument tożsamości. 

3.Obrazy są własnością firmy m-art. i podlegają zwrotowi na każde wezwanie wypożyczalni. 

4. Firma m-art. zastrzega sobie prawo do zerwania umowy z klientem bez podania przyczyny. 

5. Klient przy wypożyczeniu zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny obrazu. Jeżeli stan wzbudza wątpliwości powinien zgłoście ten fakt pracownikowi m-art. W przypadku, gdy tego nie zrobi pracownik m-art. zakłada, że obraz jest w stanie ogólnym dobrym i za ewentualne uszkodzenia przy zwrocie obciążony zostanie wypożyczający 

6. Wypożyczający od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu odpowiada za zniszczenia i stan techniczny obrazu. Jeżeli obraz zostanie uszkodzony lub zniszczony wypożyczający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za zniszczony obraz według cennika m-art. oraz pokrycia kosztów dojazdu do klienta. 

7. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do zażądania kaucji, która ustalana jest w każdym przypadku indywidualnie. Kaucja podlega zwrotowi w chwili terminowego zwrotu obrazu ,którego stan i autentyczność nie wzbudza wątpliwości pracownika. W przypadku utraty lub uszkodzenia obrazu kaucja przechodzi na wypożyczalnię. Z kaucji może być potracona opłata za przetrzymanie obrazu jako opłata dodatkowa. 

ZASADY WYPOŻYCZENIA Z DOWOZEM DO FIRMY 

1.Wszystkie punkty zawarte w rozdziałach w/w zachowują ważność przy wypożyczeniu z dowozem do firmy. 

2.Obszar dowozu obrazów jest ograniczony do granic miasta Warszawy. Okolice Warszawy tylko po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem kosztów związanych z dojazdami. 

3. Dostępne formy płatności 
a. gotówka - pobiera pracownik m-art. w momencie dostarczenia obrazu do firmy.
b. przelew na konto firmy m-art. - obraz dostarczony jest po otrzymaniu potwierdzenia przelewu. 


4. Wypożyczający po wybraniu obrazu podaje czas miejsce dostawy obrazu. 

5. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do nie wykonania dostawy zamówionych obrazów następujących przypadkach
a. gdy klient ma na swoim koncie obrazy przetrzymywane lub nieuregulowane płatności z wypożyczalnią 
b. gdy wybranego obrazu nie ma aktualnie na stanie wypożyczalni 
c. bez podania przyczyny. np. gdy ustali ze firma lub podmiot nie jest godny zaufania. 

ZASADY ZWROTU OBRAZU 

1.Dwie możliwości zwrotu obrazu
a. osobiście w siedzibie firmy m-art.
b. odbiór z firmy klienta za pośrednictwem pracownika m-art. (miejsce odbioru musi znajdować się w obszarze dowozu, a czas musi być ustalony z wypożyczalnią.) 

2. Zwrotu dokonuje się przekazując obraz pracownikowi wypożyczalni lub kurierowi, który sprawdza stan techniczny i autentyczność obrazu. 

3. Odbiór z firmy klienta jest odpłatny według cennika m-art. 

4.Odbiór przez pracownika lub kuriera odbywa się po uprzednim zawiadomieniu wypożyczalni przez klienta.
a. kontakt telefoniczny z wypożyczalnią
b. kontakt e-mail do wypożyczalni – pod warunkiem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez pracownika listem zwrotnym.


5. Zgłoszenia odbioru obrazów od klienta przyjmowane są w czasie pracy firmy m-art. od 10:00 do 17:00 . 

6. Jeżeli wypożyczający nie zwróci obrazu po upływie miesiąca ,czyli do godziny 17:00 następnego dnia od dnia wypożyczenia, automatycznie zostanie naliczona dopłata w wysokości opłat wypożyczenia za następny miesiąc. 

WYPOŻYCZALNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY REGULAMINU 

1.W przypadku zmiany regulaminu m-art. ma prawo informować swoich klientów w wybranej przez siebie formie.
Back to Top